ენობრივი ბარიერის პრობლემა საერთაშორისო კომუნიკაციაში

ეკატერინე ლომია

პორტოს უნივერსიტეტის მაგისტრი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სპეციალობა: ისტორია,

საერთაშორისო ...

ჩემი „ოცნება“ ახალი საქართველოსათვის

კოალიცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენლები წინასაარჩევნოდ კითხვარებს არიგებდნენ, სადაც უნდა ჩაგეწერა ...

ჩემი „ოცნება“ რეალური საქართველოსათვის და ...

      4 წლის წინ, როცა „ქართულმა ოცნებამ“ გაიმარჯვა ...

ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის არსი და ამოცანები

სლავა ფეტელავა

ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში,

გრუ ასოცირებული პროფესორი

 

ანტიმონოპოლიური ...

კონკურენციის არსი და სახეები

სიტყვა (ტერმინი) ,,კონკურენცია” (competition, concurrence, wettbewerb) წარმოიშვა გვიანდელი ლათინური სიტყვიდან ...

ეკონომიკის სექტორებად დაყოფის რუსეთის, ბელარუსიისა ...

ეკონომიკის სექტორებად დაყოფის რუსეთის, ბელარუსიისა და საერთაშორისო მეთოდოლოგიის შედარებითი ანალიზი ...

ომი და ფული


ბორის სოკოლოვი,

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

კრედიტისა და ფინანსური მენეჯმენტის ...

ალტერნატიული სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების დაფინანსების ტენდენციები ...

ნადეჟდა კაზაკოვა

გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ვ.ნ. კარაზინის სახელობის ...